Bazı ortalama uzaklık ve yükseklik değerleri

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

Bir canlı;

15 km'de büyük binaları

10 km'de düz ufuğu ve yüksek binaları

7 km'de orta büyüklükteki evleri

5 km'de baca ve küme evleri

4 km'de ağaçları

2 km'de ağaç ve cinslerini

1.5 km'de yolları, panoları

800 m'de insan ve canlı siluetlerini

700 m'de yürüyenin bacaklarını

500 m'de çadırları, hareketleri, insanları

300 m'de detaylar

150 m'de canlının başı

75 m'de göz çizgisini

50 m'de kiremitleri, çizgileri net olarak görür.