İlk liderlik kursu

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

 

İlk izci lideri yetiştirme kursuyla ilgili 2 farklı kayıt bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Darüşşafaka Beden Eğitimi Öğretmeni ve Oymakbeyi Mehmet Sami Karayel'in 1914 yılında yayınladığı izci rehberi isimli kitabın önsözündedir, ikincisi ise Türkiye milli obalar kampı broşüründe Muammer Pamuk'un izciliğimizin ilk yıllarını özetlediği yazısıdır. Bunların 2'si de aşağıda aynen verilmiştir.

1) "Karargâh bu suretle teşekkül ettikten sonra oymak beyi yetiştirilmesi tahakkuk etmiştir ki bu hakikaten esaslı düşünülmüştü. Evvelce bu bapta uğraşmış olan gençlerden olan on bir oymak beyi imtihanlarını vermişler ve başbuğ muhterem Enver Paşa hazretleri tarafından ant içirilmişlerdir ve diplomaları kendilerine verilmiştir."

 

2) "Henüz içtüzük oluşturulmadan Parfitt darülmuallimin bir sınıfında yüksek öğretmen ve ilköğretmen okulu öğrencileri arasından seçilen öğrencilere ilk izci lider kursunu açmıştır. Kurs programında mors, semafor, topografya gibi teknik izcilik bilgileri ile izci oyunları yer almıştır. 24 Nisan 1914 da izci lider adaylarının Kağıthane sırtlarında yaptığı yürüyüş ve tatbikat yemeklerini kedileri pişirmeleri, bulaşıkları yıkamaları, ilkyardım uygulamaları kamuoyu tarafından ilgi ile izlendi. Konu ile ilgili ilgili günlerce birçok gazete makaleler yazdı. Tasvir-i Efkâr gazetesinden Arif Bey uzunca bir makaleyle halka bu denemenin önemini anlatmaya çalışıyordu. Parfitt gazetelere yazılar yazıyor Türk İzciliğinin İngiltere, Fransa ve Belçika izciliğinden üstün olacağını savunuyordu. Başarılı dokuz öğretmen ve yedi serbest meslek erbabı 12 Mayıs 1914 tarihinde teşkilat başkanı Enver Paşa'nın huzurunda ant içtiler."