İlk örgütlenme

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

İlk izci ortası ilk defa 09.04.1914 tarihinde toplanarak Karargah-ı Umumi adlı örgütü kurar. Harbiye nazırı Enver Paşa başbuğ; Parfitt, kalgay (Reis Vekili) seçilmiştir. Büyük ortak koldaşlıklarına doktor Nazmi Bey, Eyüp Sabri Toprak Ziya Bey, merkez komutanı erkan-ı harp komutanı Halil Bey seçilmişlerdir. Karargâh-ı Umuminin divan reisliğini Burdur mebusu Atıf Bey, yazıcılığını Lazistan mebusu Suudi Bey sayıcılığını Doktor Ruhi beyler yapmışlardır.

İzciliğin gelişmesi için Maltepe'de kamp kurulur. Buraya Türkiye'nin her tarafından 262 muallim ya da öğretmen çağrılır bunların eğitimleri sırasında l. Dünya Savaşı patlak verir. 2.8.1914'te kamptaki herkes kamp ateşi sırasında askere katılmaya karar verirler.

Buradaki kurs kimi kayıtlarda lider yetiştirilmesini amaçlayan bir kurs olarak geçerken bazı kaynaklarda ise 1912 yılındaki kurs ile karıştırılmaktadır.

Cihan harbi sırasında izciliğin yerini Von Hoff Paşa'nın gürbüz ve dinç örgütleri aldı. Bu sırada izci yerine rehber sözcüğü tercih gördü.