İlk ünite kampı

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

Ülkemizdeki ilk ünite kampı İstanbul Sultanisi oymak beyi Ahmed Robenson tarafından organize edilmiştir:

Kampın davet yazısı aşağıdaki gibidir:

 

"Beyefendi,

ahmet21 Temmuz Pazartesi günü Kilyos a tatbikat için Fransızca muallimi Memduh, tarih ve coğrafya muallimi Muharrem beyefendilerin refakatiyle gidiyoruz. Beraberimde mektebin en iyi müteşekkil 9 kişilik bir takım dahi götürüyorum. Bunlara keşşaflığı tamamıyla öğretip gelecek sene takım reisleri yapacağım. Gelecek efendilerin arkadaşları imdinde manevi bir mevkileri bulunması şarttır bunun mazkur efendilerin tebayi-i hasene sahipleri bulunmaları icap eder.

Mahdumunuz Kemal Efendi Kilyos a gittiğinde hareket etvar ve sözleriyle hepimizin memnuniyetini cepletmiştir. Yalnız böyle iyi bir talebemin Fransızca'dan bu seneki imtihanlarında muvaffak olamadığını öğrenince çok müteessir oldum. Bunun için kendisini Fransızca muallimi Memduh beye rica ettim seyahatte her gün bir buçuk saat ders vermeyi kabul etti. Coğrafya ve tarih muallimi Nafi ve açık hava dersleri ile eğlenceli bir tarzda talebe efendileri yormadan istifade ettirmeyi maal memnuniyetle arzu ettiler. Keşşaf dersleri ile de dikkat etmek aramak bulmak teşebbüs etmek ve bunları istemek kuvvetlerinin kendilerinde pek tabi olarak yer bulacağına hiç şüphe yoktur.

Kilyos'ta aynı mahalde on gün kalacağız. Maksadımız birçok şeyler öğretmekle beraber kuvvet ve bedenen okka kazanmaktır. Bunun için yürüyüşleri hasfedip terbiye-i bedene yapacağız.

Mahdumunuzu böyle bir şeyden istifade ettirmek isteyeceğinizden emin olup iyi tabiat sahibi ve dikkatli kemal efendinin pederini bu vesileyle selamladığımdan dolayı kesb-i memnuniyet ederim efendim.

Ahmet Robenson"

 

Masarif-i yevmiye 8'er kuruştan 80 kuruş olacaktır.

Kampa misafir olarak katılan Parfitt, İstanbul Sultanisi izcileri için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Öğrendikleri bilgiler ile de İstanbul'un teknik açıdan en önde gelen ve en çok faaliyet gösteren oymağı haline gelmiştir.