Mustafa Kemal'in başbuğ oluşu

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

Önceki başlıklarda değinildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu devrinde Karargâh-ı Umumi ilk defa toplanmış ve başbuğ olarak Enver Paşa seçilmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına az bir süre kala İstanbul izci ocağı kalgayı M. Sami Karayel Atatürk'e bir telgraf çekerek ona hem bağlılığını belirtmiş hem de "baş izcilik" görevini teklif etmiştir.

Atatürk'ün cevabı şöyledir:

"İstanbul Türk İzcileri Ocağı Riyaseti'ne,

Vatana yüksek seciyeli ve metin ruhlu gençler yetiştirmesini temenni eylediğim İstanbul İzciler Ocağının başbuğluk teklifini büyük bir hiss-i iftiharla kabul ediyorum.

Genç arkadaşlarıma teşekkür ve selamlarımın tebliğini rica ederim efendim

Türkiye Millet Meclisi Reisi Başkumandan

Mustafa Kemal"