>> 

İEL Sakarya İzci Kulübü


Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/plugins/content/alphacontent.php on line 204

Bilgin » İzcilik » Türk İzcilik Tarihi


Cumhuriyet döneminde izcilik

e-Posta Yazdır PDF
2.2/5 (171 oy)

meb_izci_armaGeçmişte birçok sekteye uğrayan izcilik cumhuriyetin kurulmasıyla daha hızlı ve güvenli bir şekilde yoluna devam etmiştir.

İZCİLİKLE İLGİLİ İLK KANUN

12.05.1928 tarihinde mecliste kabul edilen Türkiye'de gençlik teşkilatın Türk vatandaşlarına hasrı kanun ile ülkemizdeki izcilik faaliyetleri devlet tarafından onaylanmış ve güvence altına alınmıştır. Kanun Türkiye Cumhuriyet dâhilinde gerek okullarda ve gerekse okul haricinde izcilik keşşaflık "boy scout"luk ve benzeri diğer herhangi nam ve unvan altında izcilik teşkilatı oluşturmak hakkını Türk vatandaşlarına vermekte yabancıların bu teşkilatlara üye olmayacakları esasına bağlanmaktadır böylece Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında izcilik çalışması kanun ile güvence altına alınmıştır.

İLK İZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi gazetenin 15.06.1935 tarihli 3029 sayısında yayımlanan 2773 sayılı Kültür Bakanlığı Merkez Örgütleri ve Ödevleri hk. 2287 numaralı kanunun bir maddesinin değiştirilmesine ve bazı maddelerin eklenmesine ilişkin kanun ile Maarif Vekâleti bünyesinde Beden Terbiyesi ve İzcilik Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece okul içi izcilik faaliyetlerine Maarif Vekâleti bünyesinde yön verileceği garanti altına alınmıştır.

İSTANBUL İL İZCİ KURULU

Rıza Bendiz, İzcilik ve İzci Kampları kitabında şöyle demektedir:

"1953 senesi Nisan ayında İstanbul'da, İl İzci Kurulu Başkanlığı şahsıma tevcih edilerek kurulun yeniden teşkili ve faaliyete geçirilmesi istendi. Meslek ve branşım olmadığı için bu vazifeden affımı ısrarla rica etmiş isem de bu talebimi kabul ettiremedim.

Şahsımdan beklenen bu memleket hizmetini yapmaktan çekinmek doğru bir şey olmayacaktı. Nihayet memnuniyetle kabul ettim ve işe başladım. Yegâne gayem, memlekette gençliğe ve bilhassa izciliğe hizmet etmek, izciliğin hakiki gayesini tanıtmak, o şuuru yaratmak ve mükemmel bir organizasyonla Türk gençliğini muasır izcilik merhalesine ulaştırmak ve faaliyetleri aktif bir hale getirmekti. Bunun için biri ekzekütif, diğeri müşavir, bir diğeri de hami komite üyelerinde mürekkep olmak üzere teşkil olunacak bir yönetim kurulunun bu işteki muvaffakiyetini mühim bir amil olacağını kanı bulunuyordum."

İZCİLİK ÇALIŞMALARININ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA BAĞLANIŞI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Başbakan Süleyman Demirel'e yazdığı 06.02.1970 tarihli yazı:

a.       06.05.1960 tarih ve 7474 sayılı kanun ile başbakanlığa bağlanmış bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü,

b.      09.06.1937 tarih ve 3225 sayılı kanunun 1. Maddesinin j fıkrasında sözü edilen Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü (uhdesindeki, okulların beden eğitimine ait işlerin Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmesi kaydı ile) 06.05.1960 tarih ve 7474 sayılı kanun ile başbakanlığa bağlanmış bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü,  09.06.1937 tarih ve 3225 sayılı kanunun 1. Maddesinin j fıkrasında sözü edilen Beden Eğitimi ve İzcilik Müdürlüğü'nün, 13.09.1946 tarih ve 4951 sayılı kanunun 1. Maddesi hükmüne göre, 03.11.1969 tarihinde kurulmuş olan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanması ve bu örgütlerin kuruluş ve hizmet konularına ilişkin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle bunların ek ve değişikliklerinde, sırasıyla, başbakana veya başbakanlığa, Milli Eğitim Bakanına veya bakanlığına verilmiş görev ve yetkilerin Gençlik ve Spor Bakanına veya bakanlığına inikal ettirilmesi, Cumhurbaşkanlığının Başbakanlığa 06.02.1970 tarihli yazısı ile uygun bulunmuştur."

1970 yıllarında gerek okul içi gerekse okul dışı izcilik etkinliklerini yürütmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde İzcilik Genel Müdürlüğü kurulur. Daha sonraları yeni bir teşkilatlanma ile, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Eğitim Kurumları, Spor ve İzcilik Genel Müdürlüğü kurulur. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 14.12.1983'te birleştirilmesi üzerine izcilik çalışmalar, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır. 1992 yılına kadar izcilik okullar bünyesinde devam etmiş ve yine Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olarak örgütlenmiştir. 2 Şubat 2006 yılında özerk federasyon statüsü kazanmıştır.

 

Mehmet Arıkan ölümünden kısa bir süre önce yapılan bir söyleşide 1940-1950'li yılları şöyle özetler:

"Gönderdiğimiz çadır ve malzemeler izcilik amacı ile değil; öğretmen kampı amacı ile kullanıldı. Herkes izci ve lider olmaya kalktı. Sayımız çoğaldı ama gerçekten iyi ve kalıcı liderler yetiştiremedik. Hepsi kamp bitinceye kadar izci ve lider oldu, sonra nazari eğitimde ve çalışmalarda bulunmadılar. Okullardaki oymaklar göstermelikti. Cenaze törenlerinde ve bayramlarda kullanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak gönderdiğimiz kıyafetler bile naftalinlenip saklandı, törenden törene giyilen kıyafetler oldu. Biz izciliğin bu olmadığını bir türlü anlatamadık."

1948 yılında Kartal-İstanbul'da 1. Obalar Kampı yapılmış, 175 izci katılmıştır.

1948 yılında 11 ilde kamp yapılmış, 470 izci katılmıştır.

1949 yılında Çeşmealtı-İzmir'de 2. Obalar Kampı yapılmış,195 izci katılmıştır.

1949 yılında Gölcük-Elazığ'da 2. Obalar Kampı yapılmış,41 izci katılmıştır.

1949 yılında 11 ilde kamp yapılmış, 457 izci katılmıştır.

1950 yılında İzmit-Sapanca'da 3. Obalar Kampı yapılmış, 73 izci katılmıştır.

1950 yılında Mersin-İçel'de 3. Obalar Kampı yapılmış, 55 izci katılmıştır.

1950 yılında İzmit-Sapanca'da 3. Obalar Kampı yapılmış, 40 izci katılmıştır.

1950 yılında Doğanbaba-Burdur'da kamp yapılmış, 40 izci katılmıştır.

1951 yılında Ayazma-İstanbul'da 4. Obalar Kampı yapılmış, 155 izci katılmıştır.

1951 yılında Boğazkesen-Sivas'ta 4. Obalar Kampı yapılmış, 3241 izci katılmıştır.

1951 yılında 4 ilde kamplar yapılmış, 146 izci katılmıştır.

Okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik İdaresi Başkanlığı bünyesindeki izci çalışmaları, kayıtlara göre şöyle bir gelişme göstermektedir:

 

Sene

İzci Sayısı

Kamp Sayısı

Kampa Katılım

1988

29.344

100

11.000

1989

32.064

110

11.600

1990

35.070

116

12.000

1991

67.808

120

9.100

1992

66.880

91

13.600

1993

78.592

128

14.000

1994

85.440

136

14.700

1995

92.800

140

16.000

1996

93.408

147

16.000

1997

96.192

160

17.100

1998

118.912

166

17.960

1999

131.232

171

18.016

 

 

WOSM ve WAGGGS ÜYELİĞİ

Dünya Erkek İzci Teşkilatına üye olmak için birkaç kez müracaat eden Türk İzci Teşkilatı 01.12.1950 tarihinde Dünya Erkek İzci Bürosuna üye olarak kabul edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye İzcilerinin Dünya İzcilik Bürosuna kabul edildiği tarihten kısa bir zaman önce Ekim 1950'de Dünya İzcilik Bürosunda görevli Dimitri Makrides'i Türkiye'ye davet ederek İstanbul, Ankara ve İzmir'de oymakbaşı kursları açmıştır.

1972 yılında Kız izciliğimiz Dünya Kız İzci Teşkilatına yedek üyeliğe kabul edilmiştir.

 

Yıllar

Yavrukurt

İzci

Toplam

Resmi Kamp. Yararlananlar

Kurs Sayısı

1970

14.224

8.765

22.929

-

-

1971

14.122

9.534

23.556

6.165

-

1972

22.167

10.273

32.445

7.359

-

1973

24.325

10.232

34.557

8.715

-

1974

29.340

14.100

43.440

10.239

-

1975

34.808

16.572

51.560

8.419

-

1976

35.232

17.850

53.082

9.638

-

1977

30.502

25.796

56.298

9.921

-

1978

-

-

26.118

5.169

-

1979

-

-

16.626

3.812

-

1980

-

-

19.116

4.972

-

1981

-

-

23.448

8.623

-

1982

-

-

40.059

11.163

-

1983

-

-

43.578

14.871

31

1984

-

-

50.029

14.500

21

1985

-

-

55.384

14.407

28

1986

-

-

58.687

12.204

28

1987

-

-

59.011

21.388

20

1988

-

-

60.495

22.203

-

 

İLK JAMBOREE

1952 yılında İ.E.L. Sakarya İzci Grubu liderlerinden Cengiz Bektaş, İngiltere Essex eyaletinde yapılacak ikinci beynelmilel Jamboree'ye katılmak üzere seçilen Türkiye'nin değişik illerinden 8 izciye başkan seçilmişti. Cengiz Bektaş ilk Jamboree deneyimini şöyle anlatıyor:

"Atina-Pire-Napoli-Cenova-Marsilya-Lion-Paris-Cales-Bolougne-Dover-Folkestone-Londra-Romford-Honchurh-Belchamps üzerinden Londra'ya varıldı. Romford'da izci aileleri yanında 15 gün misafir kalındı. Daha sonra 10 günlük Jamboree'de cidden büyük başarılar elde edildi. Tatbikat muvaffakiyeti, çok iyi kampçılığı, çıkardığımız Türkçe-İngilizce gazete ve açılan sulu boya resim sergisi Türk obasının ününü civar kasabalara dek yaydı. 2000 kişilik kampta dünya başizcisinin takdir yazılarına ve imzasına (kendi arzusu üzerine) yalnızca obamız sahip oldu. Gece Londra üzerinden Paris'e dönüldü. Bir hafta Paris'te kalındı. Marsilya yolu ile yurda aşağı yukarı iki ay sonra kavuşuldu."

Değerli mezunumuz Cengiz Bektaş'ın Jamboree Günlüğü'ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Sosyal Ağlarda Sakarya

FacebookTwitterYoutubePicasa

EN SON EKLENEN TEKNİK BİLGİLER


Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

EN SON EKLENEN GÖRSELLER


Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109