>> 

İEL Sakarya İzci Kulübü


Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/plugins/content/alphacontent.php on line 204

Bilgin » İzcilik » Temel İzcilik Bilgileri


İzcilik metodları

e-Posta Yazdır PDF
2.3/5 (209 oy)

scoutmtdMetot, bir işin nasıl yapılacağının yöntemini tanımlar. İzciliğin metodu kuruluş yıllarında Baden Powell tarafından belirlenmiştir. Günümüzde de Dünya İzcilik Teşkilatı (WOSM) tarafından çağımızın gerektiği iyileştirmeler yapılarak yayınlanmaktadır.

İzcilik 1907 yılında BP tarafından yaratılan bir harekettir. Bu hareketin içinde yer almak için de WOSM nezdinde belirlenen metotlar uygulanmalıdır. İzciliğin tüm Dünya'da kabul edilmiş 7 temel metodu vardır. En önemli nokta bu 7 metodun 7'sinin de izcilik içerisinde uygulanması gerekliliğidir. Bu metotlardan biri bile eksik yapılıyorsa, ona izcilik denemez.

Makalemizde italik yazılarla yazılmış bölümler WOSM'un izciliğin metotlarıyla ilgili yazısının Türkiye İzcilik Federasyonu'nun internet sitesindeki çevirisinin çok temel anlatım bozuklukları ve yazım hataları düzeltilmiş halidir.

 

 

İZCİ ANDI VE TÜRESİ

İzcilik prensiplerini temel alan izci türesi bir yaşam şeklidir. İzcilik prensipleri temeli üzerinde, bu hem izcinin kişiliği için hem de üyesi olduğu grup için günlük yaşamına katacağı pratik deneyimleri kazanmak için geçerlidir. İzci türesi izcinin izcilik değer yargılarını kolayca anlamasını sağlar.

Ant ise harekete katılmak isteyen kişinin bir grup arkadaşının önünde bu kurallara göre yaşamını en iyi şekilde düzenlemeye çalışacağına dair verdiği sözdür.

İzci andıyla birlikte kişi izci türesini kabul ettiğine ve kişisel gayret ile bu kararın sorumluluğunu taşıyacağına dair gönüllü ve bilinçli bir karar vermiştir. Bu kararı arkadaşlarının arasında vermesi bu kararın açıklığıdır. Aynı zamanda gruptaki diğer arkadaşlarına verilen sosyal bir sözdür. Andın içilmesi kendi kendine eğitim işlevinin ilk sembolik adımıdır.

Türe ve ant tek bir eleman olarak alınmıştır. Bunun nedeni ikisinin birbirine oldukça bağımlı olmasıdır.

 

 

YAPARAK ÖĞRENME

Teorik öğrenmeye karşın ilk elden eylemin sonucunun elde edilmesidir. Bize genç insanın bilgi, beceri ve görüş kazanmak için kullandığı aktif yolu yansıtır. Günlük hayatta kullanılacak deneyimlere ulaşmak için gerekli olanakların öğrenilmesi için izciliğin eğitimine pratik yaklaşımını yansıtır.

Bu, genç insanın kişiliğinin bütün boyutlarını yaptığı deneyimlerle kazanması için yardım yoludur.

Dünyaca "Learning by Doing" olarak bilinen bu metot, izcilik dışında çeşitli alanlarda da kullanılmaktadır. İzciliğin bu en temel eğitim prensibi, bizlerin izciliğe neden bir alternatif eğitim metodu dediğimizi de çok somut bir şekilde göstermektedir.

Genç bir insan düşünün ki ebeveynlerinin yanlış olduğunu söylediği bir şeyi sırf onlar öyle diyor diye yapmasın. Günümüzde böyle bir örnek söz konusu değildir. O genç insan mutlaka o şeyi yapacak ve sonuçlarını kendisi görecektir. İzcilikte de genç, liderleri tarafından tenkit edilmeyi değil, tam tersine, her şeyi yaparak öğrenme konusunda cesaretlendirilmektedir.

 

 

OBA - EKİP SİSTEMİ

Oba sistemi bir yerel ünitede temel yapıdır. Ufak genç üyelerin meydana getirdiği topluluk bir yetişkin liderle tamamlanarak üniteyi oluşturur.


Her ufak grup 6-8 genç üyeden oluşur. Bir tim olarak hareket eder ve lider olarak hareket eden bir üyesi vardır. Her tim içinde kapasitelerine göre yaşamlarını kendileri organize ederler. Sorumlulukları paylaşırlar, etkinliklere karar verirler, düzenlerler, uygularlar ve değerlendirirler. Bir temsil sistemi ile her oba üyesi kendi fikrini ünitenin kararlarına taşırlar.

Oba sistemi genç insanın gruplaşmaya doğru tabi eğitimini, onların birbirleriyle iş birliği içinde kişisel deneyimlerini, kabiliyetlerini, becerilerini ve toplam kapasitelerini birleştirerek gelişmelerini sağlar. Bu karşılıklı destekleyici bir takım ruhu ile yapılır. Aynı zamanda kendi kendine demokratik formasyonda bir yönetim ile diğer genç ve yetişkinlerle yapıcı ilişkiler sağlar.

İzcilik çalışmalarının en temel metotlarından biri olan oba - ekip sistemi iyi uygulandığı takdirde, izcilik içinde yapılan diğertüm çalışmalar da başarıya ulaşacaktır. Bu metotla ilgili dikkat edilmesi gerekenler, oba - ekip içerisinde demokratik ruhun bozulmaması, oba - ekip ruhunun yaşatılmasına fırsat verilmesi ve oba ve ekiplerin etkinliğin türüne ve özelliği göz önünde alınarak doğru oluşturulmasıdır.

 

 

SEMBOLİK BİR ÇERÇEVE

Bir sembol geniş ve abstrakt bir fikri veya konsepti bilinen bir şey ile anlatmaya yarar. Semboller insanların ilgisinin çekilerek konseptleri anlamsına yardımcı olur. İzcilikte sembolik bir çerçeve belli bir yaş grubu için izcilik eğitim teklifini (scouting educational proposal) temsil eden bir sembol dizinidir. Sembolik çerçevenin amacı grup içinde dayanışmanın güçlenmesi, izciliğin değer yargılarının anlaşılması, gelişme yönlerinin tanımlanması, gelişmeyi geliştiren güçlenmesi için bir şekilde hayal etmeyi macerayı yaratıcılık ve girişimciliği yapılandırmaktır.


İzcilik ismi BP'nin erkek çocuklar için izcilik kitabının yazıldığı günlerde bu anlamda gençlerin ilgisini çekmek için kabul edilen sembolik çerçevenin bir elemanıdır. Burada izcilik kelimesinin anlamı ormancılık, araştırmacılık, avcılık, denizcilik, havacılık, öncülük anlamlarını taşır. İzcilik, yakın arkadaşlık, gözlem gücünün gelişmesi ve açık havada sağlıklı yaşam ile temsil edilir. Bu fikirler BP'nin tanıtmak istediği öğelerdir.

Bugün izcilik, başlangıcından daha geniş bir yaş grubuna hitap etmektedir. Bu durumda her yaş grubunun olgunluğuna, o yaş grubunun özelliklerine ve özel eğitim gereksinimlerine ağırlık verecek uygun sembolik çerçeveler gerekmektedir.

Günümüzde sembolik çerçeve, içeriği anlaşılamadığından ya da yanlış yansıtıldığından Türkiye'de belirli kesimlerce yanlış uygulanmaktadır. Baden Powell'ın izciliğin temellerinden biri olarak belirlediği sembolik çerçeve, liderlerin izcilerini kendi kafasındaki değer yargıları ve dogmalara göre biçimlendirmesinde kullanacağı bir metot değildir. Ne yazık ki günümüzde 'Sembolik Çerçeve' başkalarınca belirlenen ve izcilik yapan herkesin çizilen bu sınırlar dışına çıkmasını izcilikten sapma olarak gösteren bir araç haline gelmiştir.

Sembolik çerçeve kızlarla erkeklerin yanyana gelmesini engelleyen kurallar bütünü değildir, tam tersine onları yanyana getirip bir konsept ve hayal dünyasında birleştiren bir öğedir. Etkinliklerimizin temaları, kampların içinde barındırdığı macera ve hikayeler, BP'nin de öngördüğü sembolik çerçevenin ürünleridir. Ayrıca sabah yapılan bayrak törenleri, kamp ateşi seremonileri de sembolik çerçeve içerisinde değerlendirilebilir. Nasıl temel bir izcilik sembolü olan fularımızı takarak tüm Dünya izcilerinin kardeşi olduğumuzu gösteriyorsak, aynı şekilde BP tarafından belirlenen izcilik metotlarını doğru anlamalı ve gerektiği gibi uygulamalıyız.

 

 

KİŞİSEL GELİŞİM

Kişisel gelişim her gencin iç motivasyonunu ve kendi gelişimi ile aktif olarak uğraşmasını geliştirecek şekilde yardım edilmesi olayıdır. Bu sistemin bir elemanıdır. Bu genç insanın yaş grubunun eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak kendi kapasitesine uygun hız ile kendi istediği şekilde gelişmesini sağlar. Genç, bu şekilde yaptığı gelişmeyi bilir ve güven kazanır. Geliştirici şekil izcilik metodunu destekleyen ana elemandır.

İzcilik bir yaşam tarzıdır. Gerçek anlamda izcilik yapan bir kişi, bunu 1-2 sene yapıp bırakamaz, ömrü boyunca içinde bulunacağı bir maceraya atılmış, bir yola çıkmış olur. Alman izcilerinin çok sık kullandığı "Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder" [bir kere izci, her zaman izci] deyişi bunu ifade eder. Esas izcilik çocukluktan itibaren girilip ömür boyu süren bir süreçtir.

Bu süreci birey için anlamlı kılmanın metotlarından biri de ona ulaşması için sürekli yeni hedefler göstermektir. Daha somut örnek vermemiz gerekirse, aday izcilikten, oymak izciliğe geçiş; oymak izciliğinden ocak izciliğine geçiş izciler için en basit kişisel gelişim programıdır. Ancak bu tek başına asla yeterli değildir. Aslolan daha küçük hedeflerle bu metotu tam anlamıyla uygulamaktır. Amerikan İzcilerinin uyguladığı "Merit Badge" [Nişan Arması] sistemi Dünya'daki en gelişmiş metotlardan biridir. İzcinin ilgi alanlarına göre 100'lerce özel konuda alabileceği eğitim ve başarılı bir eğitim ardından üniformasına ekleyeceği armalar sistemin sembolik ödülünü temsil eder.

İzciyi çalışmalarında hevesli kılmak için, çabasının karşılığını alacağı küçük göstergeler onu motive edecektir. İki izci yanyana geldiğinde bu küçük farklılıklar düşünüldüğü gibi geride olan izciye bir hayal kırıklığı değil, ona ulaşmak gerekli çabayı sarf etmek üzere motive edecektir.

 

 

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ

Açık hava etkinlikleri izciliğin doğal çerçevesidir. Orman, ağaçlar, ovalar, deniz, dağlar hatta çöller. İzcilikte okul bahçesi, betonarme kamp yerleri ve kalabalık şehirler mümkün olduğu kadar kullanılmaz. Doğa BP'nin harmoni içinde bütünlük olarak adlandırdığı sonsuz, tarihi ve çok ince detayı olan bir alandır.

İzcinin zihinsel, bedensel, hissi, sosyal ve ruhsal gelişimine yoğun olanaklar tanıyan doğa izcilik metodunun uygulanması için açık hava en uygun alandır. Bugün şehirleşme neticesinde doğaya yaklaşmak kolay değil ise de izcilik etkinliklerinin çoğunu bu ortamda yapmaya gayret edilmelidir. Doğal ortamın sağladığı olanakların en geniş şekilde kullanımı gencin gelişimine en iyi katkıyı sağlar.

Ormanları kastederek BP'nin doğanın bir eğitim alanı olarak kullanımını onun sözleri ile belirtelim; "Görmek için gözü işitmek için kulakları olanlar için orman bir laboratuar, bir kulüp, bir mabettir."

 

 

YETİŞKİN DESTEĞİ

Genç insanlara yetişkin desteği onların ihtiyacı olan desteğin üç rol için gerekli boyutları kapsar.

Aktivite Lideri

Grubun yaptığı her aktivitenin başarıyla yapılmasını sağlamalıdır. Aktiviteler için bir yetişkinin tüm gerekli becerilere sahip olması beklenemeyeceğinden nerede ve ne zaman gerekli beceri sahibinin sağlanacağı onun sorumluluğudur.

Eğitimcilik

Genç insanın kendi kendine eğitim işlevini doğrudan doğruya desteklemelidir. Bu şekilde onun bilgi beceri ve görüşlerinin pozitif yönde gelişmesini sağlamalıdır. Başka bir şekilde; lider bir eğitimci olarak her kişiye ulaşmaya onun eğitim gereksinimini tanımlamasına yardım etmeye, genç insanın bunları kabullenmesini sağlamaya yardım etmeye ve bunların gençlik programına uygunluğunu sağlamalıdır.

Girişimcilik

Yetişkinler ve genç insanlar arasındaki gönüllü işbirliği aracılığıyla grup ilişkilerinin pozitif olması  grubun gelişmesi için olumlu bir ortamın sağlanması genç insanlarla yetişkinler arasında bir öğrenim ortaklığı kurularak karşılıklı saygı, güven ve herkesin birbirini kabulü ile olacaktır.

 

 

Sosyal Ağlarda Sakarya

FacebookTwitterYoutubePicasa

EN SON EKLENEN TEKNİK BİLGİLER


Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

EN SON EKLENEN GÖRSELLER


Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/qjdmin2qcylw/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109