Diyobul (Hike, Hajk)

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

Hike, genel olarak bir ya da birkaç gün süren, belli bir amaç güdülerek harita ve bazen de pusuladan yararlanılarak obalar halinde yapılan yürüyüştür. Birtakım bulmacalarla gidilecek yer anlaşılır ve duraklarda bulunan sorular cevaplandırılmaya çalışılır. Hike,

gibi önemli özelliklerin kazanılmasında gerçekten çok önemli bir aktivitedir.