Yemek Yarışması

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

Her yıl Sakarya İzci Grubu'nun faaliyet odasının da bulunduğu İstanbul Lisesi binasında düzenlenen bu etkinliğin temel amacı izcilerin yemek yapma becerilerini geliştirmek ve Sakarya İzci Grubu'na yeni kamp yemekleri kazandırmaktır. İzcilerin 4-5 kişilik gruplar halinde katıldığı ve genellikle annelerden yada internetten öğrenilen tarifleri verilen süre içinde yapmaya çabaladığı yemek yarışması, istisnasız her sene renkli görüntülere sahne olmaktadır. Genellikle Liderler Üst Kurulu(L.Ü.K) üyelerinden oluşan juri,gün sonunda kararını verirken yemeğin lezzetinin yanı sıra yaratıcılığı,sunum performansını ve uygulanabilirliği de göz önünde bulundurmaktadır.

Ellerine daha önce bıçak almamış olmaları kuvvetle muhtemel izcilerin yarışma heyecanıyla verdikleri savaşı izlemekten daha eğlenceli bir şey varsa da; bu, o savaşın içinde olmaktır.