Tesis Kampları

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

Sakarya'nın yıl içinde geçekleştirdiği kamplar konaklama imkanlarına göre çadır kampı ya da tesis kampı olarak ikiye ayrılır. Tesis kamplarında kalınan yerler genellikle il, ilçe veya köylerdeki izci evleridir. Yıldan yıla değişebilmekle beraber İ.E.L. Sakarya İzci Grubu her yıl bir kere gerçekleştirdiği tesis kamplarının tarihlerini hava koşullarını da göz önünde bulundurarak kış aylarından seçer. Çadır ve tesis kamplarının işleyişi genellikle aynı olmakla beraber aktivite programlarında bazı farklılıklar söz konusu olabilir. Çadır kamplarında yürüyüşler ağırlıklı olurken tesis kamplarında eğitici istasyonlar, el becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler, kapalı alanlarda oynanabilen toplu oyunlar ve münazaralar ön plandadır.

Tesis kampları çadır kamplarına nazaran geri planda kalsa da her Sakarya izcisinin mutlaka tecrübe etmesi gereken aktivitelerdendir.