Liderler Üst Kurulu

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

Sakarya İzci Grubu, 1999 yılında çıkartmış olduğu iç tüzük kuralları ile işleyiş açısından Türkiye İzciliği'nde uygulanan sistemden farklı bir yapıya sahiptir. Bu sisteme göre, grubun ana işleyişinden sorumlu bir "Liderler Üst Kurulu" bulunmaktadır. Liderler Üst Kurulu (LÜK), Sakarya İzci Grubu'nda izcilik yapmış ve İstanbul (Erkek) Lisesi mezunlarından oluşmaktadır. Genellikle üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yönetim kadrosu, grubun dinamizminin korunması açısından yenilenebilir bir yapıda işleyişini sürdürmektedir.

Liderler Üst Kurulu, Sakarya İzci Grubu'nun temel işlev ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak oluşturulan 4 ayrı departmandan oluşmaktadır. Bu departmanlar; Koordinasyon, Maliye, İnsan Kaynakları, Oda-Depo Malzeme departmanlarıdır. Her liderin sorumlu olduğu bir departman bulunmaktadır.

Liderler Üst Kurulu'nda yapılan işleri izlemesi ve denetlemesi içinse zamanında Sakarya İzci Grubu'nda liderlik yapmış bir İstanbul (Erkek) Lisesi mezunu "Grupbaşı" görevini yürütmektedir.