Sakarya İzci Ocağı

Yazdır
© Bu metin İstanbul Lisesi Sakarya İzci Grubu web sitesinden alınmıştır.
İzinsiz kullanılmamasını rica ederiz.

ocakarmaSakarya İzci Grubu'nda Ocak İzcileri, İstanbul (Erkek) Lisesi 10-11 ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Sakarya İzci Grubu Oymakları, 9. sınıf sonunda "Ocağa Geçiş Sınavı"na tabi tutulurlar ve bu sınavda başarılı olan Oymak izcileri, Ocak izcisi olmaya hak kazanır. Ocak izcisi olmaya hak kazananlar fularlarına Sakarya İzci Ocağı arması takarlar.

Dünya İzciliği'nde olduğu gibi Sakarya İzci Grubu'nda da ergin izciler çok önemli bir yere sahiptir. Grubun tüm işlerinden sorumlu olmak, Liderler Üst Kurulu ile düzenli olarak toplanmak ve Liderler ile grup arasında bir köprü oluşturmak, aksaklıkları ve sorunları belirleyip toplantıların gündemine getirmek ve çözüm önerisi sunmak gibi görevlerle grubun işleyişinden birinci derecede sorumludurlar.

Ocak izcileri, istekleri doğrultusunda 1999 Sakarya İzci Grubu İç Tüzüğü'nde kurulmasına karar verilmiş olan "Liderler Alt Kurulu (LAK)" üyesi de olabilirler. Liderler Üst Kurulu gibi Lider Alt Kurulu da 4 ayrı departmandan oluşmaktadır. Bu departmanlar; Koordinasyon, Maliye, Oda-Depo Malzeme ve İnsan Kaynakları departmanlarıdır. Liderler Alt Kurulu üyesi olan ocak izcileri yukarıda bahsedilmiş olan görevlerinin yanı sıra kendi departmanını ilgilendiren konularda o departmanın liderinden sonra tam yetkiye sahiptir.

2008 - 2009 yılı ocak izcilerini görmek için tıklayınız.